Loading

Budynki wielorodzinne przy ul. Popiełuszki

w Wieliszewie

Szczegóły projektu

Opis Projektu:

Zespół budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Wieliszewie przy ul. Popiełuszki. Projekt zakłada budowę osiedla złożonego z 4 budynków z podziałem na 7 etapów. Każdy budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne, na których znajduje się łącznie 243 mieszkań.

Powierzchnia użytkowa mieszkań całego założenia wynosi 15 600 m2

Powierzchnia całkowita:

22 400 m2

Klient:

Inwestorzy prywatni

Realizacja:

2019/2020

Zobacz online: